Tüsiad’dan polis devleti ikazı

15 Ocak 2014 Çarşamba   08:19

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) düzenlediği “Demokratikleşme ve Hukuk Devleti” konulu konferansında konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Literatür böyle bir yapıya ancak polis devleti tanımı yapar” dedi.

“Hukuk devletinin; insan haklarına dayanan, kendisinin de koyduğu kurallarla bağlı olan devlet olduğunu” belirten Yılmaz şunları söyledi: “Kendi kuralına uymayan devlete hukuk devleti dememiz mümkün değil, literatür böyle bir yapıya ancak polis devleti tanımı yapmaktadır. Hukuk devletini niteleyen en önemli unsur, devletin tüm işlem ve eylemlerinin yargının denetimine tabi olmasıdır. Dolayısıyla, yargının ‘bağımsızlığı ve tarafsızlığı’ tartışılamaz ve vazgeçilemez ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır”.

6 TEMEL UNSUR

1996 yılından beri, Dünya Bankası öncülüğünde 210 ülke için gerçekleştirilen “Dünya İyi Yönetişim Endeksi”nin 6 temel unsurundan birinin “Hukuk devleti” olduğunu belirten Yılmaz, diğer unsurları “Hesap verebilirlik, siyasi istikrar ve şiddetsizlik ortamı, devletin etkililiği, denetim kalitesi, hukuk devleti, yolsuzlukla mücadele” olarak sıralayarak Türkiye’nin bu unsurlarde önemli bir mesafe kat edemediğini vurguladı. Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bugün yine, merkezinde yargının olduğu sert bir tartışma ve cepheleşmeye şahit oluyoruz. Tartışmanın çeşitli boyutları var; yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ve ilk defa duyduğumuz bir ‘Paralel devlet’ olgusu. Derin devlet olgusunu uzunca bir süredir duyuyorduk, şimdi bir de paralel devletin varlığını tartışmaya başladık. ‘Paralel devlet’ ibaresini ve etrafındaki tartışmaları kaygıyla izliyoruz. Ddevletin temel kurumlarının sorgulandığı bir duruma düşmüş olmaktan üzüntü duyuyoruz, kabullenemiyoruz, benimsemiyoruz.”Sayfa Adresi: http://www.istegundem.com/haber/Tusiad-dan-polis-devleti-ikazi/48087